Abonnementen

Abonnement structuur

Miv 2020 gaat Vulkaan gebruik maken van een app, deze voorziet in een groot aantal behoeften. Vulkaan hecht er belang aan dat samen doelen worden gesteld en nagestreefd worden.Voor een optimale samenwerking/betrokkenheid maken we tijd voor een intake- gesprek om samen jouw doelen te bepalen en te kijken of onze persoonlijke aanpak past bij jou.

Vervolgens kun je via de webshop inschrijven voor een van de onderstaande abonnementen of Gecombineerde Leefstijl Interventie(GLI) pakketten. Daarnaast geeft de app toegang tot het reserveringen van lessen, inzicht in agenda, trainingsschema’s (3d animaties, videos), voedingschema’s en inzicht in jou persoonlijke doelstellingen.

Gecombineerde Leefstijl Interventie(GLI) pakketten

Een GLI is zorg voor mensen met overgewicht, obesitas of andere indicaties die een risico vormen voor de gezondheid. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.


Advies en begeleiding

Binnen een GLI wordt advies en begeleiding gegeven gericht op:
* Gezonde voeding
* Gezonde eetgewoontes
* Gezond bewegen

Erkende Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI’s) zitten vanaf 1 januari 2019 in de basis zorgverzekering. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet en een doorverwijzing hebt van je huisarts, kan je deelnemen aan een GLI.

Aandachtspunten
  • Tarieven voor jeugd van 8 tot 16 jaar op lokatie Vresselseweg,
  • Vrij trainen (vrij trainen tot 16 jaar enkel onder begeleiding van een volwassene.)

Vulkaan heeft haar tarieven gebaseerd op een openstelling van gemiddeld 48 weken per jaar dit houdt in dat met vooraankondiging het centrum kan sluiten tijdens vakantie. Tijdens feestdagen is het centrum gesloten tenzij anders vermeldt.

algemene voorwaarden